El Consell Escolar d’aquest curs 2016-2017 està format per:

-5 Famílies.

-1 Membre de l’AMPA

-6 Mestres

-L’Equip Directiu.

-Conserge (PAS)

-Representant de l’Ajuntament.

Ens reunim un cop al trimestre a l’escola.